De inrichting voldoet aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit. Is de EED nog van toepassing?

Vraag

De inrichting voldoet aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit. Is de EED nog van toepassing?

Antwoord

Ja, mits de onderneming onder de werkingssfeer van de EED (Energy Efficiency Directive) valt.

De EED en het Activiteitenbesluit zijn verschillende regelingen. Dit betekent dat beide verplichtingen gelden.