Is op basis van de Tijdelijke Regeling EED de uitvoering van de maatregelen afdwingbaar?

Vraag

Is op basis van de Tijdelijke Regeling EED (TREED) de uitvoering van de maatregelen afdwingbaar bij kleinverbruikers?

Antwoord

Nee, de TREED (tijdelijke regeling energy effiency directive) schrijft voor dat er een energie-audit moet plaats vinden. Ook moeten de maatregelen die door deze audit naar voren komen in een auditverslag zijn vastgelegd. Daarna moet de drijver het verslag aan het bevoegd gezag zenden.

Op basis van de TREED is het afdwingen van energiebesparende maatregelen dus niet mogelijk. Het afdwingen van energiebesparende maatregelen kan wel met bestuursrechtelijke handhaving via het Activiteitenbesluit of omgevingsvergunning.