Is op basis van de Tijdelijke Regeling EED de uitvoering van de maatregelen afdwingbaar?

Vraag

Is op basis van de Tijdelijke Regeling EED de uitvoering van de maatregelen afdwingbaar bij kleinverbruikers?

Antwoord

Nee, de EED schrijft voor dat er een energie-audit moet plaatsvinden. Ook moeten de maatregelen die door deze audit naar voren komen, zijn vastgelegd in een auditverslag. Daarna moet de drijver het verslag versturen naar het bevoegd gezag.

Op basis van de EED is het afdwingen van energiebesparende maatregelen dus niet mogelijk. Het afdwingen van energiebesparende maatregelen kan wel met bestuursrechtelijke handhaving via het Activiteitenbesluit of omgevingsvergunning.