Handreiking modelleren volgens CNOSSOS-EU

Een aantal overheden stelt een geluidsbelastingkaart uiterlijk 30 juni 2022 vast. De geluidsbelastingkaart wordt berekend met de methode CNOSSOS. Dit vraagt om andere invoergegevens. Het RIVM stelt een handreiking beschikbaar over de aanvullende databehoefte en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Download Handreiking modelleren volgens CNOSSOS-EU

Rekenmethode CNOSSOS

De rekenmethode is in het project CNOSSOS-EU (Common Noise Assesment Methods in the EU) ontwikkeld. Deze Europees gestandaardiseerde 'gemeenschappelijke rekenmethode' is opgenomen in de Nederlandse wetgeving, in bijlage VII bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Handreiking van RIVM

Deze nieuwe rekenmethode is anders dan de SKM- en SRM-rekenmethode. Er zijn verschillen bij het berekenen van de overdracht en de emissies van voertuigen. Er is ook een verschil in de wijze waarop aantallen blootgestelden geteld moet worden.

Kwaliteitskader

CNOSSOS kent een zogenaamd kwaliteitskader. Dit heeft betrekking op de nauwkeurigheid van de invoerwaarden en het gebruik van standaardwaarden of -veronderstellingen.

De invoergegevens zijn een weergave van de werkelijkheid. Alle invoerwaarden die het emissieniveau van een bron beïnvloeden, worden bepaald met ten minste de nauwkeurigheid die overeenkomt met een onzekerheid van ± 2dB(A) in het emissieniveau van de bron. Daarbij blijven alle andere parameters ongewijzigd.

Daarnaast wordt geen gebruik gemaakt van standaardinvoerwaarden of -veronderstellingen, tenzij de verzameling van werkelijke gegevens met onevenredig hoge kosten gepaard gaat.

Onderwerpen Handreiking

Dit kader kan worden toegepast op een aantal onderwerpen. De handreiking geeft handvatten voor de onderwerpen:

 • Bodem
 • Kruispuntcorrectie
 • Hellingcorrectie
 • Emissies voor gemotoriseerde tweewielers
 • Mee te nemen bronnen in agglomeraties
 • Booggeluid bij treinen en trams
 • Retrodiffractie
 • Bepalen aantal blootgestelden
 • Bepalen geluidbelast oppervlak en contouren
 • Adresgegevens
 • Definitie geluidbelastingklassen
 • Luchtvaartgeluid binnen agglomeratiegrenzen

Bepalen aantal blootgestelden

De bepaling van het aantal blootgestelden is fundamenteel anders vergeleken met eerdere rondes.

Voor het bepalen van het geluidbelast oppervlak is het verplicht gebruik te maken van een raster. Dit is overigens niet van toepassing voor gemeenten.

RIVM legt een aantal regels uit voor:

 • het plaatsen van toetspunten rond een gebouw
 • het toedelen van inwoners aan geluidbelastingen
 • het bepalen van het geluidbelast oppervlak met een raster
 • het genereren van goede contouren op basis van dat raster