GeoPackage - de geluidsbelastingkaart voor Europa

De overheden verzonden de geluidsbelastingkaart via de Centrale voorziening geluidgegevens in de periode van 1 juli tot 1 oktober 2022. Deze datastroom moet voldoen aan het nieuwe datamodel dat is opgesteld door het Europees Milieuagentschap (EEA). De datastroom wordt aangeleverd in het Gis-formaat GeoPackage.

Per 9 januari 2023 is de Cvgg weer opengesteld voor overheden die de geluidsbelastingskaart nog moeten aanleveren.

Het formaat van het sjabloon is GeoPackage en is gemaakt ter ondersteuning van de data van geluidcontouren in de (multi)polygoongeometrie. De overheden leveren de datastroom (de geluidsbelastingkaart) aan volgens dat formaat. Daarvoor gebruiken ze informatie die u hier kunt downloaden.

Download voor gemeenten

Download voor provinciale en rijkswegen

De download voor gemeenten is per 25 mei geactualiseerd: Het bevat een verbeterde Handleiding en voorbeeld hoe het sjabloon moet worden ingevuld. Het betreft herstel van kleine (schrijf)foutjes.

Informatie download

De informatie voor zowel gemeenten als provinciale en rijkswegen bevat de volgende documenten:

Het sjabloon voor de datastroom

Het sjabloon voor gemeenten is: Agglomerations_StrategicNoiseMaps_EPSG_28992.gpkg.

Het sjabloon voor provinciale en rijkswegen is: MajorRoads_StrategicNoiseMaps_EPSG_28992.gpkg.

Het Europese sjabloon is iets aangepast op de Nederlandse situatie, zoals het Nederlandse coördinatensysteem.

Handleiding Datastroom geluidsbelastingkaart 2021

Deze handleiding beschrijft de data die wordt ingevoerd in dat sjabloon en de richtlijnen die daarbij moeten worden gebruikt. U vindt in paragraaf 1.3 een overzicht van  de aan te leveren informatie dat verplicht en optioneel is. De specifieke vereisten van de data staan in hoofdstuk 2.

Excel bestand

Het lege Excelbestand kunt u gebruiken als hulpmiddel voor opnemen Exposure-gegevens. De velden in het bestand komen één-op-één over met de bijhorende tabellen in de GeoPackage.

Voorbeeld

Een voorbeeld hoe het sjabloon moet worden ingevuld, volgens het END datamodel zoals we dat in Nederland hanteren. Let op: De inhoud is mogelijk akoestisch niet correct. Het is mogelijk dat getallen of de ligging van contouren niet kloppen.

Transformatietools

Het is de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de GeoPackage samen te stellen en de daarvoor noodzakelijke transformatieprocessen in te richten. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van transformatietools zoals bijvoorbeeld open source HALE studio. Deze biedt de mogelijkheid om brondata  (zoals shape bestanden) om te zetten naar een GeoPackage formaat.

Hieronder is een instructievideo van het RIVM hoe je met een HALE studio de datastroom geluidsbelastingkaart kan maken. Nieuwe versie per 6 juli 2022.


Wat is een GeoPackage

Geonovum geeft een toelichting wat een GeoPackage is.

Proefdraaien met Cvgg?

Wilt u oefenen met het aanleveren van een geluidsbelastingkaart aan de Cvgg? Het RIVM nodigt u uit om proef te draaien. Hieronder volgt de inhoud van de uitnodiging van het RIVM.