Moet het onderhoud van een koelinstallatie met NH3 plaatsvinden door een monteur met een erkend diploma?

Vraag

Moet het onderhoud van een koelinstallatie plaatsvinden door een monteur met een erkend diploma?

Antwoord

Ja, dit geldt voor alle koelinstallaties, zowel die met ammoniak als met koolstofdioxide en koolwaterstoffen.

In artikel 3.16d van het Activiteitenbesluit is in lid 2 en 3 opgenomen dat een koelinstallatie ten minste eenmaal per kalenderjaar gecontroleerd wordt op het veilig functioneren.

In het geval van een koelinstallatie met ammoniak als koudemiddel wordt een controle gedaan door degene die het onderhoud uitvoert en beschikt over een vakbekwaamheidscertificaat als bedoeld in PGS 13.

Voor koelinstallaties met koolwaterstoffen als koudemiddel beschikt degene die de controle doet over een vakbekwaamheidscertificaat als bedoeld in NPR 7600 en voor koelinstallatie met koolstofdioxide als koudemiddel beschikt deze persoon over en vakbekwaamheidscertificaat als bedoeld in NPR 7601.