Ingebouwde tank in een installatie

Vraag

Gelden de voorschriften 'opslaan van gasolie (diesel) in een bovengrondse opslagtank' van het Activiteitenbesluit ook voor een ingebouwde tank in een installatie?

Antwoord

Nee, paragraaf 3.4.9 uit het Activiteitenbesluit geldt niet voor ingebouwde dieseltanks. Voor stookinstallaties blijven de voorschriften uit paragraaf 3.2.1 onverminderd van kracht.

Ingebouwde dieseltanks komen bijvoorbeeld voor bij noodstroomaggregaten of bij de aandrijving van brandbluspompen. Wanneer een dieseltank is ingebouwd in een installatie zijn de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Dit geldt dus alleen voor ingebouwde tanks. Wanneer een tank geen onderdeel vormt van een installatie is dit geen ingebouwde tank, maar een opslagtank die aan het Activiteitenbesluit moet voldoen.

Het is soms lastig te bepalen wanneer er sprake is van een opslagtank of een ingebouwde tank. Anders dan de naam vermoedt, hoeft de tank namelijk niet bouwkundig één geheel te zijn met de installatie. Hulpmiddel hierbij kunnen gegevens zijn van de leverancier waaruit blijkt dat de tank als één geheel met de installatie is geleverd. Dit vanwege specifieke eisen die aan de tank (en het samenstel met de installatie) zijn gesteld.

Ingebouwde tank_v1