Waarom staan er weinig voorschriften over brandveiligheid in het Activiteitenbesluit?

Vraag

Waarom vind ik weinig over brandveiligheid in het Activiteitenbesluit terug?

Antwoord

In de voormalige 8.40-AMvB's stonden voorschriften die betrekking hadden op brandveiligheid. Bij de totstandkoming van het Activiteitenbesluit is bekeken waar deze voorschriften thuis horen. In veel gevallen dienen de voorschriften met betrekking tot brandveiligheid meerdere doelen, zoals het voorkomen van gevaarlijke situaties voor omwonenden. Ook vereisen ze een specifieke expertise bij toezicht en controle hierop.

Bij het opstellen van het Activiteitenbesluit is bezien of deze brandveiligheidsvoorschriften krachtens de ingetrokken 8.40-AMvB's konden komen te vervallen, omdat de bouwregelgeving of de model-bouwverordening daar al in voldoende mate in voorziet.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de 2-jaarlijkse keuring van mobiele brandblusmiddelen nu zijn opgenomen in de model-bouwverordening en in het Bouwbesluit 2012. Deze zijn daarom niet meer te vinden in het Activiteitenbesluit. Overigens kan de milieuregelgeving nog wel de aanwezigheid van aanvullende blusmiddelen voorschrijven.

Zie ook het onderdeel Archief vervallen AMvB's. Hierin vindt u per vervallen AMvB een overzicht van de bepalingen die met de komst van het Activiteitenbesluit zijn vervallen.