KGA-depots

Vraag

Is PGS15 ook van toepassing op Kga-depots?

Antwoord

Ja.

Voor een groot deel van de kga(klein gevaarlijk afval)-depots die in beheer zijn van de overheid is sinds januari 2011 het Activiteitenbesluit van toepassing. De regels voor deze kga-depots zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit: § 3.8.2, artikel 3.155 en 3.156  en in de Activiteitenregeling: § 3.8.1, artikel 3.115. Hierin wordt niet verwezen naar de PGS 15.

Gevaarlijke afvalstoffen moeten hetzelfde behandeld te worden als gevaarlijke stoffen en dus gelden voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen de reguliere eisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking. Ook ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten aan deze eisen voldoen. Dit betekent dat als de betrokken gevaarlijke afvalstoffen als ADR- of CMR-stof worden aangemerkt, de eisen uit de PGS 15 van toepassing zijn.  Voor niet-vergunningplichtige inrichtingen gelden de eisen uit paragraaf 4.1.1. van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Voor vergunningplichtige inrichtingen zijn in de omgevingsvergunning milieu eisen opgenomen, waarbij verwezen wordt naar de relevante onderdelen van de PGS 15.

Specifiek geldt voor het innemen van gevaarlijke afvalstoffen dat meestal een sorteerruimte aanwezig is. In deze ruimte vinden handelingen plaats, zoals inspecteren, sorteren, overschenken en ompakken. Aan het einde van de dag moet de sorteerruimte leeg zijn en moeten de afvalstoffen zijn opgeslagen in een ruimte die aan de PGS 15 voldoet. In de sorteerruimte mag geen permanente opslag plaatsvinden. De opslag die gedurende de dag in een sorteerruimte aanwezig is, wordt gezien als werkvoorraad en is vrijgesteld van de eisen voor opslag. Vanwege brandveiligheid is het van belang om de werkvoorraad brandbare vloeistoffen zo klein mogelijk te houden. De gemeentewerf moet ervoor zorgen dat de opslag van gevaarlijke afvalstoffen plaatsvindt in deugdelijke verpakkingen die bestand zijn tegen de desbetreffende afvalstoffen

Volgens de PGS 15 is het niet toegestaan om handelingen te verrichten in een opslagruimte. Ook is de opslagruimte voor gevaarlijke afvalstoffen niet toegankelijk voor derden. Sorteren moet daarom elders plaatsvinden. Voor de opslag van meer dan 50 liter aan brandbare vloeistoffen moet een lekbak aanwezig zijn.

Voor de opslag van accu’s geldt de PGS 15 niet. Oude accu’s moeten rechtop boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak worden opgeslagen.