Opslaan van vloeibare kunstmest in verpakking - agrarisch

Leeswijzer

Deze pagina geeft een uitleg van de activiteit "Opslaan van vloeibare kunstmest in verpakking". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften staan in artikel 4.1 van het Activiteitenbesluit en artikel 4.10b van de Activiteitenregeling. De voorschriften zijn van toepassing op inrichtingen B en A.

In het menu links ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan de pagina vindt u per milieuthema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Veld met gewassenUitleg van de activiteit

Het gaat hier om het opslaan van vloeibare kunstmest in verpakking bij agrarische activiteiten. Een verpakking is bijvoorbeeld de opslag van kunstmest een kunststof vat.

Voor opslag in het kader van agrarische activiteiten geldt een lichter regime dan opslag in het kader van andere activiteiten. De voorschriften komen bij agrarische activiteiten namelijk inhoudelijk overeen met die uit het vroegere Besluit landbouw.

Agrarische activiteiten zijn activiteiten die nodig zijn voor het telen of kweken van gewassen of fokken, mesten, houden of verhandelen van landbouwhuisdieren. Veehouderijen, glastuinbouwbedrijven en bedrijven met bedekte of open teelt zijn voorbeelden van bedrijven die agrarische activiteiten uitvoeren. Ook agrarische gemechaniseerde loonbedrijven (agrarisch loonwerk) vallen hier uitdrukkelijk onder. Met het reparatiebesluit is de definitie van artikel 1.1 Activiteitenbesluit hierop verduidelijkt.

Activiteiten die onder een andere paragraaf vallen

Er zijn vergelijkbare activiteiten die als activiteit onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen. Namelijk: