Reviseren van verbrandingsmotoren

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'reviseren van motoren'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan de pagina vindt u per milieuthema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Het gaat in deze activiteit om motorrevisie, het reviseren van verbrandingsmotoren. Het betreft in het kort de volgende werkzaamheden aan verbrandingsmotoren:

  • onderhouden
  • repareren

Niet van toepassing

De activiteit zoals hier omschreven betreft niet het proefdraaien van verbrandingsmotoren.

Ook gaat het hier niet om het uitvoeren van werkzaamheden aan voertuigen en apparaten zoals:

  • herstelwerkzaamheden aan auto's en vrachtwagens
  • onderhouden en repareren van brommobielen, noodstroomaggregaten en hijskranen
  • repareren van voertuigen met een verbrandingsmotor van minder dan 50 cc

Deze werkzaamheden vallen onder de activiteit onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, spoorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten.

Onder deze activiteit vallen ook niet werkzaamheden aan voertuigen zoals:

  • verfspuitwerkzaamheden (coaten)
  • soldeer- en laswerkzaamheden

Deze vallen onder de activiteiten over het bewerken van metaal.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Om te mogen starten met deze activiteit heeft een bedrijf toestemming nodig van het bevoegd gezag. Deze "toestemming vooraf" heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Zie voor meer informatie OBM overzicht Motorrevisie.