Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Beschrijving van de activiteit

Deze activiteit betreft diverse werkzaamheden aan motorvoertuigen, spoorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten.

dsc_0035

Werkzaamheden aan voertuigen:

  • onderhouden en repareren van motorvoertuigen
  • herstelwerkzaamheden aan personenauto's en vrachtwagens
  • repareren van voertuigen met een verbrandingsmotor van minder dan 50cc
  • deconserveren van nieuwe voertuigen

Onderhouden en repareren van andere gemotoriseerde apparaten zoals:

  • brommobielen
  • noodstroomaggregaten
  • hijskranen

Niet van toepassing

Onder deze activiteit vallen niet werkzaamheden zoals:

  • verfspuitwerkzaamheden aan voertuigen (coaten)
  • soldeer-, straal- en laswerkzaamheden aan voertuigen

Deze vallen onder de activiteiten over het bewerken van metaal, kunststof, rubber of hout .

Onder de activiteit zoals hier beschreven valt evenmin het reviseren en proefdraaien van verbrandingsmotoren.

Het demonteren van auto's en daarmee samenhangende activiteiten valt onder de activiteit autodemontage.


Deconserveren

Deconserveren is het verwijderen van de conserveringslaag die op nieuwe auto's wordt aangebracht. Deze laag wordt aangebracht om auto's te beschermen tegen beschadigingen bij transport. Aangezien dit 'conserveren' van auto's bijna niet meer voorkomt, komt ook het deconserveren weinig voor.