Gebruik van hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen (traumahelikopters)

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "gebruik van hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

De activiteit betreft het gebruik van traumahelikopters bij alle soorten ziekenhuizen. De voorschriften zijn van toepassing op de inzet van traumaheli’s voor het verlenen van spoedeisende medische zorg:

De voorschriften zijn zodanig gesteld, dat ze de inzet van traumahelikopters in het kader van spoedeisende hulpverlening bij ongevallen niet belemmeren. Ook voorkomen ze onnodige geluidsoverlast door het beperken van het gebruik van traumahelikopters voor doeleinden die niet medisch urgent zijn.

In de voorschriften is er een onderscheid in:


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving

Helitraumacentrum

Activiteitenbesluit, artikel 1.1 lid 1:
helitraumacentrum: een academisch ziekenhuis dat binnen de inrichting beschikt over een voorziening voor het landen en opstijgen van hefschroefvliegtuigen en die voorziening hoofdzakelijk in gebruik heeft voor het regulier vervoeren van een mobiel medisch team.

Mobiel medisch team

Activiteitenbesluit, artikel 1.1:
mobiel medisch team: team bestaande uit in ieder geval een arts en een verpleegkundige, ieder met een specifieke opleiding en ervaring op het gebied van de pre-hospitale spoedeisende medische hulpverlening