Inwendig reinigen van tanks, tankwagens, vrachtwagens en andere transportmiddelen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'Inwendig reinigen van tanks, tankwagens, vrachtwagens en andere transportmiddelen'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Bij de activiteit gaat om het inwendig reinigen of ontsmetten van:

  • tanks of tankwagens
  • vrachtwagens of andere transportmiddelen waarin vlees onverpakt is vervoerd
  • veegwagens en vuilniswagens
  • transportmiddelen waarin betonmortel is vervoerd

In de voorschriften wordt hierin een onderscheid gemaakt.

Niet van toepassing

Bij de activiteit zoals hier beschreven gaat het niet om:

Bij de activiteit gaat het ook niet het inwendig reinigen van tankwagens, tankcontainers of bulkcontainers waarin gevaarlijke stoffen, preparaten of producten zijn vervoerd. Dit is vergunningplichtig.


Zie ook vergunningplichtige tankautoreiniging: