Afleveren brandstoffen aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en aan spoorvoertuigen (tankstations)

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "afleveren brandstoffen aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en aan spoorvoertuigen". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

De voorschriften zijn niet alleen van toepassing op openbare tankstations, maar ook op het tanken voor eigen gebruik en het mobiel afleveren van brandstof als dit een vaste activiteit is binnen een Wm-inrichting.

tankplaats bedrijf

Er zijn eisen voor afleveren van vloeibare brandstoffen en gecomprimeerd aardgas (CNG). De eisen voor de bodembeschermende voorziening gelden ook voor het afleveren van ureum.

Vloeibare brandstoffen

Het begrip "vloeibare brandstof" is ontleend aan de Wet op de Accijns. Onder dit begrip vallen onder andere benzine (lichte olie), diesel (gasolie) en biobrandstoffen.

Veel biobrandstoffen vallen onder de definitie van lichte olie (benzine) volgens het Activiteitenbesluit, maar bio-ethanol zonder benzine valt er niet onder. Meer informatie in Vraag en antwoord Afleveren van bio-ethanol.

Uitzonderingen

De voorschriften voor deze activiteit gelden niet voor:

Bij een combinatie van afleveren, bijvoorbeeld afleveren aan motorvoertuigen voor het wegverkeer én aan andere gemotoriseerde apparaten, zijn de voorschriften voor afleveren aan het wegverkeer en spoorvoertuigen van toepassing op beide soorten afleveren.


Vloeibare brandstof

Activiteitenbesluit, artikel 1.1

Vloeibare brandstof: Lichte olie, halfzware olie of gasolie als bedoeld in de artikelen 26 van de Wet op de accijns:

  • lichte olie (bijvoorbeeld benzine)
  • halfzware olie (bijvoorbeeld kerosine en petroleum)
  • gasolie (bijvoorbeeld diesel en huisbrandolie)