Luchtvoorschriften voor het vormgeven van betonproducten

Bij gebruik van bekistingsolie op basis van aardolie vindt emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) plaats.

Maatregelen bij verbruik boven 1000 kg

Bij een verbruik van meer dan 1.000 kg VOS per jaar moet het bedrijf alle kosteneffectieve en technisch uitvoerbare maatregelen treffen om de emissie van VOS te reduceren. Deze maatregelen bestaan in ieder geval uit:

 • good housekeepingmaatregelen
 • het gebruiken van VOS-arme producten
 • het toepassen van efficiënte applicatiemethoden

Mogelijk heeft het bedrijf geen of onvoldoende maatregelen getroffen. In dat geval kan het bevoegd gezag aan het bedrijf vragen om te dit te motiveren aan de hand van de kosteneffectiviteit en de technische haalbaarheid.

Welke maatregelen

De toelichting bij de Activiteitenregeling geeft voorbeelden van maatregelen:

 • het insmeren van de vulplaats in plaats van spuiten. Dit beperkt het verbruik aan bekistingsmiddel.
 • het gebruiken van oplosmiddelvrije bekistingsolie
 • instructie van de medewerkers gericht op zuinig gebruik
 • het introduceren van slijtvaste en beter lossende materialen voor mallen en vulplaten. Het bedrijf kan het toepassen van ontkistingsmiddelen beperken als de mal of vulplaat wordt bedekt met een materiaal waar het beton niet aan hecht. Dit materiaal moet slijtvast zijn en een smerende werking hebben.
 • het zoveel mogelijk gesloten houden van emballage
 • het optimaliseren van de spuittechniek

Het bedrijf kan spuitverliezen voorkomen door:

 • het gebruik van een goed afgesteld spuitpistool
 • het hanteren van een goede spuittechniek
 • regelmatig onderhoud van de spuit
 • het gebruik van de juiste nozzle en deze regelmatig controleren op slijtage en sproeikarakteristieken en zonodig vervangen