Lijmen, lassen of coaten van textiel, leer of bont en het veredelen van textiel

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'lijmen, lassen of coaten van textiel, leer en bont en het veredelen van textiel'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Ook het verwerken van lakken, verdunners en lijmen hoort bij deze activiteit. Het verwerken is ook het aanmaken en mengen van lijm en verf.

Lijmen

Lijmen is het verbinden met hulp van lijm of kit.

Lassen van textiel

Lassen van textiel is het door middel van warmte aaneenhechten van textiel. De lasverbinding komt tot stand doordat het textiel, na warmteopwekking of warmtetoevoer - met of zonder hulpstof -, aaneenhecht. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een hoogfrequente bron, ultrasone bron, laser of hete lucht gebruikt. Het lassen van textiel gebeurt onder meer bij het vervaardigen van zeilen en tenten.

Het aaneenhechten van textiel met lijm of kit wordt ook in de praktijk ook vaak als 'lassen' beschouwd, maar dit valt binnen het kader van het Activiteitenbesluit onder "lijmen".

Coaten

Coaten is het aanbrengen van organische deklagen of het aanbrengen van een verfraaiende of beschermende laag van organisch materiaal (verf/lak). Onder het coaten van textiel wordt ook verstaan het sealen van textiel.

Onder deze activiteit valt niet het bedrukken van textiel via zeefdruk.

Veredelen van textiel

Het veredelen van textiel is een verzamelnaam voor activiteiten die bedoeld zijn om de kwaliteit van textiel te vergroten en aan het textiel bepaalde eigenschappen te geven. Voorbeelden daarvan zijn het brandwerend of krimpvrij maken van textiel. Bij het veredelen van textiel worden hulpstoffen gebruikt.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor veredelen textiel

Om te mogen starten met textielveredeling heeft een bedrijf toestemming nodig van het bevoegd gezag. Deze "toestemming vooraf" heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Zie voor meer informatie OBM overzicht Textiel veredelen.

Bodem

Het verwerken van lakken, verdunners en lijmen en het reinigen van spuitapparatuur moet plaatsvinden boven een bodembeschermende voorziening.