Veiligheidsvoorschriften voor de opslag van vuurwerk

De voorschriften uit het Vuurwerkbesluit gelden naast het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen over de opslag van theatervuurwerk en de opslag van in beslag genomen vuurwerk bij politiebureaus tot 25kg. Tot 10.000 kg consumentenvuurwerk geldt naast het Vuurwerkbesluit geen vergunningplicht.

Meer informatie over de eisen uit het Vuurwerkbesluit staat op de pagina Vuurwerk.

Vuurwerk verkoop bij tankstation

Tegelijk met de wijziging van het Vuurwerkbesluit per 1 juli 2012 is ook het Activiteitenbesluit gewijzigd. Sinds deze wijziging mag vuurwerk ook verkocht worden bij een tankstation voor het wegverkeer.

In beslag genomen vuurwerk bij politiebureaus en defensie

Het Vuurwerkbesluit is niet van toepassing op in beslag genomen vuurwerk (artikel 1.1.3 Vuurwerkbesluit). De opslag tot 25 kg in beslag genomen vuurwerk vergelijkbaar met consumentenvuurwerk valt onder het Activiteitenbesluit (artikel 4.2). De opslag van dit vuurwerk bij politiebureaus vindt plaats in een PGS 15 opslagkast (artikel 4.11 Activiteitenregeling). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het in beslag genomen vuurwerk vergelijkbaar is met consumentenvuurwerk van ADR klasse 1.4. In beslag genomen vuurwerk voor professioneel gebruik of vuurwerk dat zelf gemaakt is mag niet (tijdelijk) binnen politiebureaus worden opgeslagen. Opslag van meer dan 25 kg in beslag genomen vuurwerk vergelijkbaar aan consumentenvuurwerk of ander vuurwerk in een politiebureau wordt vergunningplichtig.

Voor de opslag van ontplofbare stoffen defensie bij defensie zijn eisen opgenomen in het Activiteitenbesluit. In afwijking hiervan wordt tot 25 kg in beslag genomen vuurwerk vergelijkbaar met consumentenvuurwerk opgeslagen in een PGS 15 opslagkast (artikel 3.71j Activiteitenregeling).

Theatervuurwerk

Ook de opslag van theatervuurwerk tot 25 kg valt onder het Activiteitenbesluit en hoeft dus niet te voldoen aan de eisen van het Vuurwerkbesluit en de vergunningplicht. Dit soort opslagplaatsen zal meestal voorkomen bij theaters en vergelijkbare bedrijven. De opslag van theatervuurwerk vindt plaats in kast in een PGS 15 opslagkast (artikel 4.11 Activiteitenregeling).