Release AIM 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) beschikbaar. In deze nieuwe versie zijn wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling verwerkt.

Niet afgeronde meldingen of checks

Bent u voor 1 juli 2022 een AIM-sessie begonnen en was u ingelogd met eHerkenning of DigiD? Dan kunt u de sessie vanaf 1 juli 2022 weer openen. De AIM heeft uw antwoorden bewaard. Omdat er vragen veranderd kunnen zijn, moet u de AIM wel vanaf het begin doorlopen.

Wijzigingen

In de nieuwe AIM-versie van 1 juli 2022 zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

Windturbineparken zijn parken met 3 of meer windturbines. De wijzigingen hebben in de AIM invloed op de vragenboom en de overzichten met maatregelen en artikelen die de gebruiker kan downloaden.

Meer informatie over de inhoud van deze wijziging vindt u op de pagina 2022: Overbruggingsregeling windturbineparken en havenontvangstvoorzieningen.