Release AIM 2 januari 2023

Vanaf 2 januari 2023 is een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) beschikbaar. In deze nieuwe versie zijn herindelingen van gemeenten verwerkt.

Niet afgeronde meldingen of checks

Bent u in 2022 een AIM-sessie begonnen en was u ingelogd met eHerkenning of DigiD? Dan kunt u de sessie in 2023 weer openen. De AIM heeft uw antwoorden bewaard.

Herindeling gemeenten

Op 1 januari 2023 vinden de volgende gemeentelijke herindelingen plaats:

Gemeentelijke herindelingen 1 januari 2023
Gemeente per 1 januari 2023 Gemeente t/m 31 december 2022
Voorne aan Zee Brielle
Voorne aan Zee Hellevoetsluis
Voorne aan Zee Westvoorne

De AIM stuurt de meldingen Activiteitenbesluit vanaf 2 januari 2023 naar de aangepaste gemeenten.