Kunnen jullie een beheerdersaccount voor mij aanmaken?

Vraag

Kunnen jullie een beheerdersaccount voor mij aanmaken?

Antwoord

In principe bent u als deelnemer zelf verantwoordelijk voor de gebruikersadministratie. Als u een nieuw beheerdersaccount wil, moet u dus intern contact opnemen met een beheerder om dit aan te maken.

Alleen als er binnen de organisatie geen beheerders meer zijn die kunnen inloggen, maken wij een nieuw beheerdersaccount aan. Dit verzoek moet  schriftelijk gedaan worden. Er moet aangetoond worden dat u werkzaam bent voor de betreffende organisatie. Bijvoorbeeld door een mail te sturen met een mailadres afkomstig van de organisatie.