Het lukt niet meer om de bestanden van een melding direct via de e-mail te openen. Hoe komt dit?

Vraag

Het lukt niet meer om de bestanden van een melding direct via de e-mail te openen. Hoe komt dit?

Antwoord

Per 1 juli 2019 is het niet meer mogelijk om direct vanuit de e-mail de bestanden van de melding te openen. Om de bestanden te openen moet u eerst inloggen met eHerkenning.

U ontvangt nog wel een e-mail wanneer er een nieuwe melding is ingediend.  Vanwege veiligheidsredenen is het in de nieuwe omgeving niet meer mogelijk de bestanden te openen zonder in te loggen.