Waarom kan ik met de AIM toch een melding doen voor een inrichting type A?

Vraag

Waarom kan ik in de Activiteitenbesluit Internet Module toch een melding doen voor een inrichting type A?

Inrichtingen type A hebben toch geen wettelijke verplichting om zich te melden bij het bevoegd gezag?

Antwoord

Het doen van een melding is voor type A inrichtingen inderdaad niet verplicht. Afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit (melden) is namelijk niet van toepassing op inrichting van type A (artikel 1.9b Activiteitenbesluit).

Dat betekent echter niet dat het melden van een inrichting type A verboden is. Voor gemeenten kan het toch praktisch zijn om de gegevens van deze bedrijven te kennen.

De AIM-module laat daarom de mogelijkheid van het melden open en laat keuze over aan het bedrijf: ‘Als u het wilt, mag u zich kenbaar maken bij het bevoegd gezag'.