Waarom ontvangen wij geen e-mails met meldingen Activiteitenbesluit?

Vraag

Waarom ontvangen wij geen e-mails met meldingen Activiteitenbesluit? Onze organisatie is wel aangesloten op de Activiteitenbesluit Internet module.

Antwoord

Het kan voorkomen dat de e-mails met meldingen Activiteitenbesluit niet binnenkomen op het e-mailadres van het bevoegd gezag of de omgevingsdienst die de meldingen behandelt. Hieronder leggen we uit waar dat door kan komen en wat u daaraan kunt doen.

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) stuurt vanuit een centrale server diverse e-mails aan zowel de melder als het bevoegd gezag of de omgevingsdienst die de meldingen behandelt. Deze e-mails hebben als afzender het e-mailadres noreply@aimonline.nl.

We verwachten dat dit e-mailadres door beveiligingssystemen als veilig wordt beschouwd. Als de e-mails niet binnenkomen, dan worden deze mogelijk toch geblokkeerd in uw systeem. In de interne instellingen van uw systeem moet het e-mailadres noreply@aimonline.nl dan worden toegevoegd aan de lijst van veilige e-mailadressen. De ICT-afdeling van uw organisatie kan u daar eventueel bij helpen.

Ontving uw organisatie de e-mails van de AIM eerder wel en nu ineens niet meer? Dan ligt dat waarschijnlijk aan het nieuwe e-mailadres van de AIM. Voor 29 januari 2015 werden deze mails verstuurd vanaf het e-mailadres niemand@aimcmfs.nl. Dit adres is gewijzigd in noreply@aimonline.nl. Dit nieuwe e-mailadres leidt naar verwachting minder snel tot problemen met beveiligingssystemen.

Controle e-mail adres meldcode

Voordat iemand een melding kan doen met de AIM is het noodzakelijk om het e-mailadres van de melder te controleren. De AIM stuurt een e-mailbericht naar het e-mailadres dat de melder in het meldingsformulier heeft ingevuld.

Dit e-mail bericht bevat een unieke meldcode. De melding wordt pas verstuurd nadat de melder deze meldcode aan het eind van het meldingsformulier heeft ingevuld.

Welke mails worden er door de centrale server verstuurd?

De AIM stuurt vanuit de centrale server de volgende e-mails naar de melder en het bevoegd gezag:

Naar de melder

  • E-mailbericht met meldcode
  • E-mailbericht met de bevestiging dat de melding is ingediend. Dit bericht bevat links naar pdf-bestanden van de melding, de milieuregels en de toelichtingen.

Naar bevoegd gezag

  • E-mailbericht met de melding. Nadat de melding is verstuurd, ontvangt het bevoegd gezag een e-mail met links naar pdf-bestanden van de melding, de milieuregels en de toelichtingen.

Als deze e-mails stuurt de AIM dus vanuit de centrale server met als afzender het e-mailadres noreply@aimonline.nl.