AIM beheer door het bevoegd gezag

AIM beheermodule

Met de AIM beheermodule kan het bevoegd gezag als het ware 'achter de schermen' van de AIM kijken. Deze beheermodule biedt het bevoegd gezag (onder andere) de volgende mogelijkheden:

  • het achterhalen van de status van een melding in de AIM
  • het wijzigen van de contactpersoon, het e-mailadres en/of adresgegevens van het bevoegd gezag

Meer informatie over het gebruik van AIM beheer vindt u in de Handleiding AIM Beheer.

Wachtwoord vergeten?

Voor het gebruik van de AIM Beheermodule is een wachtwoord nodig. Het bevoegd gezag kan via AIM Beheer met het e-mailadres het wachtwoord zelf opnieuw opvragen.

Nog niet aangesloten?

De meeste gemeenten, provincies, ministeries en waterbeheerders zijn inmiddels aangesloten op de Activiteitenbesluit Internet Module en bieden op hun eigen website toegang tot de AIM. Bevoegde autoriteiten die nog niet zijn aangesloten en zich willen aanmelden, kunnen dit doen via het contactformulier.


Uw onderwerpen

Aan de slag met de nieuwe Omgevingswet