Branches

In dit onderdeel geven we informatie over bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen. Het is geen volledig overzicht. We breiden het in ieder geval nog uit met de meest voorkomende branches of bedrijfstakken.

Leeswijzer

Per bedrijfstak geven we aan welke activiteiten uit het Activiteitenbesluit van belang zijn. Bij elke activiteit krijgt u uitleg over de voorschriften aan de hand van de milieuthema's.

Ook krijgt u per bedrijfstak informatie over de melding en de gegevens die u bij de melding moet voegen. Verder geven we aan wanneer voor die bedrijfstak nog een omgevingsvergunning milieu nodig is.

Tot slot is er voor veel branches een samenvatting en een overzicht van relevante artikelen beschikbaar.

Met de pdf-knop kunt u alle of een deel van de pagina's omzetten in een pdf bestand. De pdf knop staat onderaan op alle webpagina's.

Vragen?

Overheden kunnen met vragen terecht bij de helpdesk van InfoMil. Bedrijven kunnen met vragen terecht bij hun gemeente, brancheorganisatie of bij Antwoord voor bedrijven.


Uw onderwerpen

Informatie per functie, activiteit of branche