Branches

In dit onderdeel geven we informatie over enkele bedrijfstakken waarvan de bedrijven volledig onder het Activiteitenbesluit vallen. Per bedrijfstak bieden we de volgende informatie:

  • een samenvatting
  • uitgebreide toelichting op de voorschriften per activiteit
  • wat te melden
  • wanneer is nog wel een omgevingsvergunning milieu nodig

Met de pdf-knop onderaan elke pagina kunt u een deel van de pagina's omzetten in een pdf bestand.


Uw onderwerpen

Informatie per functie, activiteit of branche

Vragen?

Overheden kunnen met vragen terecht bij de helpdesk van InfoMil. Bedrijven kunnen met vragen terecht bij hun gemeente, brancheorganisatie of bij Antwoord voor bedrijven.