Milieustraten

Sinds 1 januari 2011 vallen de meeste milieustraten onder het Activiteitenbesluit. Op deze pagina's staat alle informatie van het Activiteitenbesluit die relevant is voor deze branche.

Welke bedrijven

Onder deze branche vallen alle milieustraten. Milieustraten worden ook wel gemeentewerf of stadwerf genoemd. Hier leveren burgers afvalstoffen gescheiden in. De milieustraat voert vervolgens de afvalstoffen af naar een afvalstoffenverwerker. Over het algemeen hebben milieustraten geen omgevingsvergunning milieu nodig. Deze branche informatie gaat alleen in op de milieustraten die geen omgevingsvergunning milieu nodig hebben.

Welke activiteiten

De hoofdactiviteit van milieustraten is het in ontvangst nemen en opslaan van grove huishoudelijke afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Het Activiteitenbesluit geeft zowel specifieke voorschriften voor milieustraten als algemene voorschriften voor opslag. Een activiteit die direct samenhangt met al deze activiteiten is het lozen van afvloeiend hemelwater.

De belangrijkste milieuthema’s voor deze branche zijn afval, lozingen, bodem en lucht.


Vragen?

Overheden kunnen met vragen terecht bij de helpdesk van InfoMil. Bedrijven kunnen met vragen terecht bij hun gemeente, brancheorganisatie of bij Antwoord voor bedrijven.

Gemeentewerven

De term gemeentewerf wordt in de praktijk ook wel gebruikt voor de milieustraat. Maar hier vallen ook andere activiteiten onder, bijvoorbeeld die rond strooi- en veegwagens:

Hoe werkt het vanaf 2024?

banner_hoe_werkt_het_vanaf_2021