Brancheinformatie voor de betonindustrie

Sinds 1 januari 2013 vallen de meeste bedrijven in de betonindustrie onder het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Via deze pagina is alle informatie van het Activiteitenbesluit die relevant is voor deze branche verzameld. Via de onderstaande links over activiteiten binnen de branche komt u bij pagina's per milieuthema.

Welke bedrijven

Onder de betonindustrie vallen bedrijven die betonmortel of betonproducten vervaardigen en bewerken en eventueel het restbeton breken.

Welke activiteiten

Een van de voornaamste activiteiten in deze branche is het maken van betonmortel waarbij grond- en hulpstoffen worden gedoseerd en gemengd. Daarnaast zijn veelvoorkomende activiteiten het vormgeven, breken, lijmen, harsen, coaten, mechanisch bewerken en het chemisch behandelen van betonproducten.

Verder komt het uitwendig wassen van motorvoertuigen voor en het inwendig reinigen van transportmiddelen zoals truckmixers waarin betonmortel is vervoerd. Ook vindt opslag van diverse stoffen plaats.

Milieuaspecten die relevant zijn voor bedrijven binnen de betonindustrie zijn lucht, bodem, geluid, trillinghinder, energie, externe veiligheid en lozingen.