Brancheinformatie voor metaalrecycling

Op deze pagina is alle informatie van het Activiteitenbesluit die relevant is voor deze branche verzameld. U kunt doorklikken op de onderstaande links of alles of een deel omzetten in een printbare pdf.

Welke bedrijven

Sinds 1 januari 2011 vallen de meeste metaalrecyclingbedrijven onder het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. In de meeste gevallen hebben deze bedrijven geen omgevingsvergunning milieu nodig. Wel kan een watervergunning nodig zijn. Dit is afhankelijk van de activiteit.

Onder deze branche vallen bedrijven die metaalafval innemen, opslaan en bewerken om geschikt te maken voor recycling. Deze bedrijven houden zich voornamelijk bezig met ijzer, roestvrij staal, aluminium en overige non-ferrometalen, kabels en accu’s.

Welke activiteiten

De hoofdactiviteit van deze bedrijven is het opslaan en bewerken van metaal. Het bewerken kan bijvoorbeeld bestaan uit het scheiden, strippen, verkleinen (zoals knippen, snijden, shredderen of scheuren) of verdichten van het metaal. Ook het schoonbranden van metalen (zoals spoelen uit een elektromotor) is een activiteit die voorkomt binnen de branche.

Verder komen de volgende activiteiten voor: het onderhouden en repareren van motorvoertuigen of onderdelen daarvan, het uitwendig wassen van motorvoertuigen en het afleveren van diesel. Ook vindt opslag van diverse stoffen plaats.

Belangrijke milieuthema’s voor deze branche zijn afval, lucht, bodem, geluid, lozingen en externe veiligheid.


Vragen?

Overheden kunnen met vragen terecht bij de helpdesk van InfoMil.

Bedrijven kunnen met vragen terecht bij hun gemeente, brancheorganisatie (zoals MRF) of bij Antwoord voor bedrijven.