Voorbeeld acceptatie en controle afvalstoffen: recyclingbedrijf

Type ontdoener

Bij veel recyclingbedrijven kunnen zowel bedrijven als particulieren hun afval aanbieden. Als de acceptatie en procedure afwijkt voor de ontvangst van de verschillende ontdoeners, dan moet het bedrijf dit vermelden. Voor bijvoorbeeld papier, aangeboden aan een papierrecyclingbedrijf, kan de procedure voor papier van particulieren anders zijn dan de procedure voor papier afkomstig van een archiefvernietigingsbedrijf.

Eisen aan manier van aanbieden

Een recyclingbedrijf zamelt vaak verschillende typen afvalstoffen in. Het kan het belangrijk zijn dat het bedrijf verschillend om gaat met het afval dat hij ontvangt. Het is verstandig als het bedrijf de manier van aanbieden aan laat sluiten bij de verwerkingsroutes.

Zo kan een bedrijf ervoor kiezen A- en B-hout gescheiden aan te laten bieden, maar het is ook een optie dat dit samen mag. Houd hierbij rekening met de categorie-indelingen voor afvalstoffen in artikel 2.9 van de Activiteitenregeling.

Categorieën die het recyclingsbedrijf volgens dat artikel gescheiden moet houden, moet de aanbieder ook zoveel mogelijk ook gescheiden aanbieden. Zo moet men C-hout (bijvoorbeeld spoorbielzen) altijd gescheiden aanbieden van ander afvalhout.

spoorbielzen

Manier van controle bij ontvangst en Behandeling van afwijkende afvalstoffen

Voor een recyclingbedrijf kan het bij ontvangst van een afvalstof belangrijk zijn om te controleren of er bepaalde verontreinigingen in zitten. Zo mag een type B bedrijf dat hout of kunststof recyclet geen gevaarlijke afvalstoffen accepteren. Bij hout kunt u hierbij bijvoorbeeld denken aan geïmpregneerd hout (C-hout).

In de procedure van acceptatie en controle moet dan ook staan dat het recyclingbedrijf gevaarlijke afvalstoffen niet accepteert. Ook moet hierin staan hoe het bedrijf omgaat met afwijkende afvalstoffen, bijvoorbeeld in het geval er wel gevaarlijke afvalstoffen in het aangeboden afval zitten.

Soms is het beter aangeboden stoffen wel te accepteren en op een milieuverantwoorde wijze te verwerken. Ook is het goed om vast te leggen wie verantwoordelijk is voor de afvoer van deze stoffen en de bijbehorende kosten voor zijn rekening neemt.