Vragen en antwoorden Activiteitenbesluit en afval

De vragen en antwoorden op deze pagina gaan over afvalbeheer in het Activiteitenbesluit.

Zie ook de vragen en antwoorden over activiteiten met afvalstoffen en de verplichting tot een Omgevingsvergunning milieu.

Meer achtergrondinformatie over het Activiteitenbesluit vindt u bij de eerste kennismaking met het Activiteitenbesluit.