Voorbeeld acceptatie en controle afvalstoffen: inzameling draagbare batterijen

Type ontdoener

Bij de inzameling van draagbare batterijen ligt de nadruk niet op het type ontdoener, maar op de soort batterijen. Op de batterijbak staat daarom aangeven voor welke soort batterijen de batterijbak bedoeld is.

Eisen aan manier van aanbieden

Voor de inzameling van draagbare batterijen stelt de inzamelaar batterijbakken ter beschikking, waar de ontdoener de draagbare batterijen los in kan doen. De inzamellocatie, meestal een winkel, krijgt aanvullende instructie over de plek van de batterijbak om mengen met andere (afval)stoffen te voorkomen.

Manier van controle bij ontvangst en Behandeling van afwijkende afvalstoffen

Ten slotte moet de inzamellocatie aangeven hoe controle plaatsvindt bij ontvangst en hoe ze omgaat met afwijkende afvalstoffen. Bij inzameling met de batterijbak kan de inzamellocatie deze verantwoordelijkheid overdragen aan de inzamelaar, zodat het voor hem zo makkelijk mogelijk wordt om batterijen in te zamelen. Dit moet de inzamellocatie wel vastleggen in de procedure van acceptatie en controle.