Bezwaar en beroep

De mogelijkheden om bezwaar te kunnen maken en beroep aan te kunnen tekenen tegen het vastgestelde plan of tegen het besluit, volgen uit de wettelijke bepalingen waarin de betreffende moeder- of basisprocedure is vastgelegd. De m.e.r.-procedure zoals vastgelegd in de Wet milieubeheer voegt hier niets aan toe. Het onjuist of onvolledig doorlopen van de m.e.r.-procedure kan via de bezwaar- en beroepprocedure leiden tot vernietiging van het vaststellingsbesluit van het betreffende plan of besluit.

Veel planvormen van vooral hogere overheden staan niet open voor bezwaar en beroep. Het niet juist of niet volledig doorlopen van de m.e.r.-procedure in deze fase kan dan in een latere fase, bij een besluit dat wel open staat voor bezwaar en beroep, mogelijk alsnog leiden tot vernietiging van dit vervolgbesluit.