Mededeling aan bevoegd gezag

De initiatiefnemer, een publieke of private partij die de m.e.r.-plichtige activiteit wil ondernemen en daarvoor een aanvraag tot het nemen van een besluit wil gaan indienen, deelt dit voornemen schriftelijk mee aan het bevoegd gezag. Dat is het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het voorbereiden dan wel vaststellen van het betreffende besluit.

Deze mededeling is verplicht bij zowel de uitgebreide als de beperkte m.e.r.-procedure en is geregeld in art. 7.27 lid 1 Wm (uitgebreide procedure voor m.e.r.-plichtige besluiten) en in art. 7.24 lid 1 Wm (beperkte procedure voor m.e.r.-plichtige besluiten). Als het bevoegd gezag zelf de initiatiefnemer is, is de mededeling niet nodig. Dat kan volgens de Wet alleen aan de orde zijn bij de uitgebreide procedure en geldt in ieder geval voor alle m.e.r.-plichtige plannen.

Deze stap is dan ook niet opgenomen bij de uitgebreide procedure voor plannen in de paragrafen 7.3, 7.4 en 7.5. Voor de vorm van deze schriftelijke mededeling van de initiatiefnemer aan het bevoegd gezag zijn in de Wet geen vereisten opgenomen.