Rechter bepaalt: niet oprichten en dan uitbreiden bij zeer kwetsbaar gebied onder Activiteitenbesluit

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat eerst oprichten met maximaal vijf paarden binnen 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied en vervolgens uitbreiden tot meer dan vijf, in strijd is met de bedoeling van het Activiteitenbesluit.  In de Wet ammoniak en veehouderij is dit al specifiek verboden.

Kader

Het oprichten van een dierenverblijf binnen 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied is verboden. Uitzondering geldt voor het oprichten van een dierenverblijf voor kleine aantallen landbouwhuisdieren, zoals maximaal 5 paarden, 10 schapen  en dergelijke) (artikel 3.111 lid 2 Activiteitenbesluit).

Er geldt ook een uitbreidingsverbod voor bestaande veehouderijen (artikel 3.113 Activiteitenbesluit). Daarop gelden ook enkele uitzonderingen, zo is onbeperkt uitbreiden in paarden toegestaan (artikel 3.114 Activiteitenbesluit).

Uitspraak

Het gaat om uitspraak 201602975/1/A1, 15 maart 2017, Heemskerk. Appellant heeft een melding gedaan voor het oprichten van een dierenverblijf met 4 paarden binnen een zone van 250 meter rondom een zeer kwetsbaar gebied. Hij redeneert dat hiermee artikel  3.111, tweede lid van het Activiteitenbesluit van toepassing is geworden, waardoor sprake is van een inrichting die is toegestaan onder het Activiteitenbesluit. Daardoor zou hij onbeperkt mogen uitbreiden in paarden (artikel 3.114, eerste lid, aanhef en onder c), vindt appellant.

De Afdeling Bestuursrechtspraak gaat hier niet in mee. Op deze manier wordt artikel 3.113 van het Activiteitenbesluit omzeild, dat een oprichtingsverbod geeft voor veehouderijen binnen een zone van 250 meter rondom een zeer kwetsbaar gebied. Dit is in strijd met de systematiek en bedoeling van de wet, aldus de Afdeling.

Wet ammoniak en veehouderij

In de  Wet ammoniak is eerst oprichten met paarden en dan uitbreiden in paarden al specifiek verboden. Uitbreiden is alleen mogelijk als er al sprake was van een veehouderij  (artikel 5).

Meer lezen

Meer informatie vindt u op onze pagina's over oprichten en uitbreiden van dierenverblijven nabij zeer kwetsbaar gebied bij het Activiteitenbesluit.