Regelgeving landbouw

Voor veehouderijen zijn er specifieke milieuregels.

  • De Wet ammoniak en veehouderij omvat het exclusieve toetsingskader voor de emissie van ammoniak van veehouderijen.
  • De Wet geurhinder en veehouderij omvat het exclusieve toetsingskader voor geur van veehouderijen.
  • In het Besluit emissiearme huisvesting staan emissiegrenswaarden voor ammoniak en fijnstof.

Daarnaast gelden eisen uit integrale regelgeving.

Tractor

Specifieke regelgeving

Onderstaande regelgeving is uitsluitend van toepassing op veehouderijen.

Toekomstige regelgeving

Informatie over ontwikkelingen in regelgeving.

Verwarring

Integrale regelgeving

Hier vindt u informatie over de wetten en regels  op het gebied van milieu met een integraal karakter, zoals de Wabo en de Wet milieubeheer.

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.