Emissiereductie-maatregelen ter bestrijding van geurhinder

Vraag

Welke emissiereductie-maatregelen zijn er mogelijk ter bestrijding van geurhinder?

Antwoord

Bij het bestrijden van geuremissies blijken procesgeïntegreerde maatregelen vaak bruikbaar en effectief. Bovendien hebben ze vaak een gunstig effect op andere aspecten van de bedrijfsvoering, zoals arbo of kwaliteit. Voorbeelden zijn:

  • het werken met gesloten procesapparatuur
  • het wijzigen van grondstoffen op hulpstoffen
  • het verbeteren van de hygiëne.

Nageschakelde technieken zijn over het algemeen dezelfde methoden die gebruikt worden ter bestrijding van andere luchtemissies. Afhankelijk van de aard van de stoffen die de geur veroorzaken en de afgasconditities zijn er diverse technieken beschikbaar. Veel gebruikte technieken zijn onder meer actieve koolfiltratie, gaswassing, naverbranding en biofiltratie. Verder informatie over deze en andere methodes is te vinden in de Factsheets Luchtemissie beperkende technieken.

Daarnaast kan voor het bestrijden van geurhinder ook schoorsteenverhoging worden toegepast.