7 nieuwe MTR voor ZZS in bijlage 13 Activiteitenregeling

Er worden zeven nieuwe MTR-waarden voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) toegevoegd aan bijlage 13 van de Activiteitenregeling. De wijziging van de Activiteitenregeling is op 26 september 2017 gepubliceerd in de staatscourant en treedt op 1 oktober 2017 in werking.

In bijlage 13 van de Activiteitenregeling staan de MTR-waarden voor de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). MTR staat voor maximaal toelaatbaar risico. Dit is dus de maximale concentratie die op plaatsen waar mensen wonen voor zou mogen komen.

Bijlage 13 uit de Activiteitenregeling wordt aangevuld met zeven nieuwe MTR-waarden voor de volgende ZZS:

  • CAS 1333-82-0, chroomtrioxide, berekend als chroom: 0,0025 (μg/m3)
  • CAS 14977-61-8, chromyldichloride, berekend als chroom: 0,0025 (μg/m3)
  • CAS 50-00-0, formaldehyde, 10 (μg/m3)
  • CAS 7439-97-6, kwik en kwikverbindingen, berekend als kwik, 0,05 (μg/m3)
  • CAS 74-83-9, broommethaan, 100 (μg/m3)
  • CAS 7738-94-5, chroomzuur, 0,0025 (μg/m3)
  • CAS 78-87-5, 1,2-dichloorpropaan, 12 (μg/m3)

De vergunningverlener moet bij het beoordelen van de vergunningaanvraag ook toetsen aan het MTR. Meer informatie staat in de Handleiding ZZS (lucht).