Verdunnen van een afgasstroom

Vraag

Mag een drijver van een inrichting een grotere ventilator installeren om zo de emissiegrenswaarden uit het Activiteitenbesluit te halen?

Antwoord

Nee. Het is niet toegestaan om afgasstromen te verdunnen en zo emissiegrenswaarden te halen. Dit staat duidelijk in de nota van toelichting bij het Activiteitenbesluit. Bij het bepalen van de concentratie in de afgassen gaat het alleen om de luchtstroom die nodig is voor het reguliere proces. Het bedrijf mag het debiet dus niet verhogen om zo de emissiegrenswaarden te halen.

Luchtstromen die het bedrijf ter verdunning, koeling of om een andere reden met de reguliere afgasstroom mengt mogen geen rol spelen bij het bepalen van de emissieconcentratie. Dit geldt ook voor luchtstromen die het bedrijf in combinatie met de afgasstroom via hetzelfde lozingspunt afvoert. Mogelijk gebruikt het bedrijf grote hoeveelheden lucht om te koelen of te drogen. Dan moet per situatie worden beoordeeld welk debiet relevant is voor de berekening van de emissieconcentratie.