Uitvoering luchtemissiemetingen

Vraag

Hoe moeten luchtemissiemetingen worden uitgevoerd?

Antwoord

Eisen aan de uitvoering van luchtemissiemetingen staan in de diverse besluiten en regelingen over luchtemissies of in de vergunning.

Algemene informatie over de uitvoering van luchtemissiemetingen staat in de InfoMil handleiding Meten van luchtemissies (L40). Deze handleiding behandelt de volgende zaken:

  • de analysegang van monsterneming, monsterconditionering tot en met de analyse (hoofdstuk 2)
  • de kwaliteitsborging van metingen (hoofdstuk 3)
  • het toezicht door middel van emissiemetingen (hoofdstuk 4)
  • herleiding van meetgegevens (hoofdstuk 5)

Bij de L40 handleiding horen praktijkbladen die, op basis van meetnormen, specifieke informatie geven over de meting van bepaalde componenten. De praktijkbladen gaan in op de achtergrond van de betreffende meetnorm, het meetprincipe en geven een overzicht van kwaliteitsbepalende factoren. Deze kwaliteitsbepalende factoren komen terug in een checklist.

De handleiding (versie 2003) en een aantal praktijkbladen zijn ook in het engels beschikbaar.