Verlengde openstelling Monitoringstool 2016

In 2016 vindt voor het zevende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 17 mei 2016

Verlengde openstelling Monitoringstool 2016

De openstelling van de Monitoringstool is met een week verlengd tot en met 27 mei 2016. Aanleiding is het tijdelijk optreden van enkele problemen in de Reken- en de Monitoringstool. Ook willen we alle overheden extra tijd bieden om hun gegevens in te voeren en te controleren vanwege het belang van de huidige monitoringsronde.

Deze verlenging geldt zowel voor verkeersgegevens en voortgangsformulieren als voor veehouderijgegevens.

Stel actualisatie en het accorderen van de verkeers- en veehouderijgegevens niet uit. Voer dit zo snel mogelijk door. Dit om de belasting van de tools te spreiden en zo te minimaliseren.

Correctievelden

Het verlengen van de invoerperiode heeft gevolgen voor de planning van de correctievelden. De berekening en invoer van correctievelden schuift ook 1 week op.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is tot en met 27 mei telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Helpdesk Monitoringstool is van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 088 – 7977102 optie 8. U kunt uw vragen daarnaast nog steeds stellen via het vragenformulier.

Aangepaste planning

De actuele planning is nu als volgt:
Datum Actie
27 mei Monitoringstool sluit om 16:00; hierna is wijzigen niet meer mogelijk.
30 mei Start gebruik van correctievelden; geef dit tijdig door bij Luchtkwaliteit@infomil.nl
01 juli Rekenresultaten Monitoring NSL 2016 beschikbaar