Biomassa in het Activiteitenbesluit

Deze pagina's geven informatie over emissies naar de lucht bij energieopwekking uit biomassa. Met het hulpmiddel ABees kunt u vaststellen aan welke emissie-eisen een stookinstallatie moet voldoen.

Onder biomassa wordt in het Beslluit omgevingsrecht (Bor) en het Activiteitenbesluit verstaan:

  • plantaardig landbouw- of bosbouwmateriaal
  • plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie
  • kurkafval
  • A-hout

Andere houtsoorten zijn uitgezonderd omdat er bij verbranding ongewenste stoffen kunnen vrijkomen. Dit geldt voor geïmpregneerd hout, geplastificeerd spaanplaat, laminaat en dergelijke.

Veel geverfd hout- en sloopafval bevat zware metalen of gehalogeneerde organische verbindingen.

Als houtpellets worden gebruikt of hout dat voldoet aan deze definitie van biomassa, dan is in de meeste gevallen geen omgevingsvergunning milieu nodig.


Biomassa

[Activiteitenbesluit artikel  1.1 lid 1; Besluit omgevingsrecht bijlage I onder A]

Biomassa:

  1. producten die bestaan uit plantaardig landbouw- of bosbouwmateriaal dat gebruikt kan worden als brandstof om de energetische inhoud ervan te benutten
  2. plantaardig afval uit land- of bosbouw
  3. plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie, indien de opgewekte warmte wordt teruggewonnen
  4. vezelachtig plantaardig afval afkomstig van de productie van ruwe pulp en van de productie van papier uit pulp, indien het op de plaats van productie wordt meeverbrand en de opgewekte warmte wordt teruggewonnen
  5. kurkafval
  6. houtafval, met uitzondering van houtafval dat ten gevolge van een behandeling met houtbeschermingsmiddelen of door het aanbrengen van een beschermingslaag gehalogeneerde organische verbindingen dan wel zware metalen kan bevatten.