Risicoanalyse ZZS in afval

De handreiking risicoanalyse ZZS in afval helpt bedrijven en vergunningverleners bij de beoordeling van de toepassing van afvalstoffen met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Deze toepassing mag geen onaanvaardbaar risico opleveren voor mens en milieu.

Bij nuttige toepassing en bij 'afval of niet'

Een bedrijf moet een risicoanalyse maken als het een afvalstof met ZZS nuttig wil toepassen, of wil bepalen of het afval is of niet. Dit staat in LAP3 (landelijk afvalbeheerplan) paragraaf B.14.6.

De handreiking geeft aan wanneer het bedrijf een risicoanalyse moet maken en welke aspecten het bedrijf hierbij in overweging moet nemen. Voor het opstellen van de handreiking is gebruik gemaakt van advies van het RIVM.