Verkeersafwikkeling en parkeren

De realisatie van een parkeergarage of parkeerterrein kan van invloed zijn op de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van omliggende functies. Vaak hangt de parkeervoorziening samen met een andere functie. Deze heeft dan geen zelfstandige verkeersaantrekkende werking.

Aangetoond moet worden dat het verkeer goed af te wikkelen is. Ook  mag de realisatie van de parkeergarage of het parkeerterrein geen onaanvaardbaar effect hebben op de bereikbaarheid van omliggende functies.

Als de parkeervoorziening samenhangt met andere functies, is er in principe geen eigen verkeersaantrekkende werking. Is het een grotere centrale parkeervoorziening die bedoeld is voor meerdere functies? Dan kan deze wel effect hebben op de verkeersstromen.

Bij kleine ingrepen kan dit kwalitatief onderbouwd worden. Bij grote ingrepen wordt dit met een verkeersmodel  in beeld gebracht. Het gaat dan onder andere om de verkeersafwikkeling op de kruispunten, de capaciteit van de wegen en de doorstroming.