Chw en Wet windenergie op zee

Vraag

Is de Crisis herstelwet van toepassing op de Wet windenergie op zee?

Antwoord

Ja. Als men een kavelbesluit neemt op basis van deze wet geldt hoofdstuk 1, afdeling 2 Chw. Dit betekent dat de procedurele versnellingen uit die wet van toepassing zijn op een kavelbesluit.