Welke inrichtingen moeten voldoen aan de energiebesparings- en de informatieplicht?

Vraag

Welke inrichtingen moeten voldoen aan de energiebesparings- en de informatieplicht?

Antwoord

Jaarlijks energieverbruik

Vanaf 1 juli 2023 moeten alle inrichtingen die per kalenderjaar een energieverbruik hebben van meer dan 50.000 kWh of van 25.000 m³ aardgas(equivalent) voldoen aan de plicht tot verduurzaming van het energiegebruik (energiebesparingsplicht). Dit schrijft het Activiteitenbesluit, artikel 2.15 voor.

In het algemeen gebruikt de drijver hiervoor de laatst beschikbare eindafrekening van de energieleverancier.

Informatieplicht energiebesparing

Voor inrichtingen die aan de energiebesparingsplicht moeten voldoen geldt ook de informatieplicht energiebesparing.