De geluidsbelastingkaart opstellen

Bij het opstellen van de geluidsbelastingkaart hebt u aandacht voor de volgende onderdelen:

Geluidsbelastingkaart voor publiek

De geluidsbelastingkaart moet voor publiek beschikbaar worden gesteld via de kennisgeving . Deze is vormvrij, maar moet wel voldoen aan bepaalde vereisten.

Geluidsbelastingkaart voor 'Europa'

De datastroom die wordt aangeleverd aan de Cvgg moet voldoen aan het nieuwe datamodel dat is opgesteld door het Europees Milieuagentschap (EEA). De datastroom wordt aangeleverd in het Gis-formaat GeoPackage. Het sjabloon met bijbehorende informatie kunt u downloaden van de website.

Bestuurlijke afstemming

Wij raden aan het bestuur niet te overvallen met de definitieve kaart. Betrek het bestuur dan ook vooral in dit stadium van het proces. Dit kan bijvoorbeeld door een rapportage in een portefeuillehoudersoverleg.


Meer informatie

Op de pagina Wat staat op de kaart is vermeld welke kaarten worden gemaakt. En wat daarop wordt gepresenteerd.

Geluidsbelastingkaart voor Cvgg

Volgende stap

De geluidsbelastingkaart opstellen voert u uit in tweede kwartaal 2022.