Geluidsbelastingkaart voor publiek

Binnen een maand nadat de geluidsbelastingkaart is vastgesteld, geven de overheden kennis van geluidsbelastingkaart en de belangrijkste punten van die kaart. De geluidbelastingkaart bestaat uit tabellen en één of meer geografische kaarten.

Hieronder kunt u lezen welke numerieke en geografische gegevens de geluidsbelastingkaart bevat.


Zie ook