De geluidsbelastingkaart verzenden

Gemeenten en provincies zenden de geluidsbelastingkaart aan de minister binnen een maand na het vaststellen van de geluidsbelastingkaart. Dat gebeurde in de periode van 1 juli tot 1 oktober 2022 aan de Centrale voorziening geluidgegevens (Cvgg). Per 9 januari 2023 is de Cvgg weer opengesteld voor overheden die de geluidsbelastingskaart nog moeten aanleveren.

Verzenden geluidsbelastingkaart

Volgens artikel 11.9 lid 2, Wm zenden provincies en de gemeenten binnen een agglomeratie de geluidsbelastingkaart aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Anders dan de vorige ronde gaat dit niet via InfoMil, maar via de Centrale voorziening geluidgegevens (Cvgg). Daarbij wordt het datamodel gebruikt dat de European Environmental Agency beschikbaar stelt (artikel 5 Rgm).

Formaat GeoPackage

Gemeenten en provincies verzenden de geluidsbelastingkaart via de Centrale voorziening geluidgegevens. Deze datastroom wordt aangeleverd in het Gis-formaat GeoPackage. Het is gemaakt ter ondersteuning van data geluidcontouren in (multi)polygoon geometrie. Het sjabloon met bijbehorende informatie kunt u downloaden van de website.

Centrale voorziening geluidgegevens

De geluidsbelastingkaart kan worden aangeleverd aan de Centrale voorziening geluidgegevens (Cvgg). Om de geluidsbelastingkaart te kunnen aanleveren moet een gebruiker gemachtigd zijn. De Cvgg gebruikt daarvoor eHerkenning.  Een individuele medewerker kan gemachtigd zijn, maar ook een omgevingsdienst of adviesbureau die namens de bronhouder de informatie aanlevert.

Let op: Na een succesvolle validatie moet u de aanlevering nog definitief maken! Pas daarna is de aanlevering compleet. Hoe u de aanlevering definitief kunt maken, is beschreven in stap 4 van de handleiding op de Cvgg-site van het RIVM.

De geluidsbelastingkaart voor publiek

De inhoud van geluidsbelastingkaarten moet beschikbaar zijn voor het publiek. Dit vindt niet plaats via de Cvgg.

Dit betekent dat gemeenten en provincies de inhoud van de geluidsbelastingkaart zelf ook beschikbaar moeten stellen aan het publiek. Zie ook Kennisgeving geluidsbelastingkaart.


Proefdraaien met Cvgg

Wilt u oefenen met het aanleveren van een geluidsbelastingkaart aan de Cvgg? Het RIVM nodigt u uit om proef te draaien. Hieronder volgt de inhoud van de uitnodiging van het RIVM.