De geluidsbelastingkaart verzenden

Gemeenten en provincies zenden de geluidsbelastingkaart aan de minister binnen een maand na het vaststellen van de geluidsbelastingkaart.

Verzenden geluidsbelastingkaart

Volgens artikel 11.9 lid 2 Wm zenden provincies en de gemeenten binnen een agglomeratie de geluidsbelastingkaart aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Anders dan de vorige ronde gaat dit niet via InfoMil maar via de Centrale Voorziening geluidgegevens (CVGG). Zodra bekend is hoe de geluidsbelastingkaart kan worden verzonden, laten we u dat weten op deze pagina.

De geluidsbelastingkaart voor publiek

De inhoud van geluidsbelastingkaarten moeten beschikbaar zijn voor het publiek. De CVGG is op dit punt nog in ontwikkeling.

Dit betekent dat gemeenten en provincies de inhoud van de geluidsbelastingkaart zelf ook beschikbaar moeten stellen aan het publiek. Zie ook Kennisgeving geluidsbelastingkaart.