Wat zijn de kleurcodes van het kleurschema voor de geografische geluidsbelastingkaarten?

Vraag

Volgens hoofdstuk 11 Wet milieubeheer maken gemeenten, provincies en het Rijk geografische kaarten voor de geluidsbelastingkaart. Het Besluit geluid milieubeheer schrijft voor dat de geluidsbelasting van de geluidsbronnen wordt aangegeven met contouren.

Het gebied tussen deze contouren op de geografische kaart kan voor het publiek worden gepresenteerd in kleur. Het kleurenschema hieronder is op Europees (pdf, 103 kB) niveau vastgelegd voor belangrijke wegen. Dit kleurschema is ook toepasbaar voor andere geluidsbronnen. Dit kleurschema gebruikt u voor kaarten met de contouren in Lden en de contouren in Lnight.

NB. Bij het aanleveren aanleveren van de datastroom aan de Cvgg hoeven de polygonen niet te worden aangeduid met een kleur.

Wat zijn de kleurcodes van dat kleurschema?

Antwoord

Zie de tabel hieronder.

Kleurschema voor geografische kaarten met contouren in Lden en kaarten met contouren in Lnight

Toepasbaar in de kaart met
contouren in Lden en/of
in Lnight

Kleurvlak van
de contour
in dB
Naam

RGB code in 
rood, groen, blauw

HEX code

Geen toepassing < 35
Optioneel 35 - 39 Moderate sea green 35, 132, 67 #238443
Optioneel 40 - 44 Geyish green 120, 198, 121 #78C679
Optioneel 45 - 49 Light greyisch chartreuse green 194, 230, 153 #C2E699
Verplichting Lnight 50 - 54 Pale yellow 255, 255, 178 #FFFFB2
Zowel Lden als Lnight 55 - 59 Light brillant amber 254, 204, 92 #FECC5C
Zowel Lden als Lnight 60 - 64 Briljant tangelo 252, 141, 60 #FD8D3C
Zowel Lden als Lnight 65 - 69 Light brillant red 255, 9, 9 #FF0909
Verplichting  Lden 70 - 74 Moderate amaranth 179, 6, 34 #B30622
Optioneel 75 - 79 Dark rose 103, 3, 59 #67033B
Optioneel 80 en meer Deep blue violet 28, 0, 84 #1C0054

Het Besluit geluid milieubeheer (artikelen 11 en 13) schrijft voor dat de geluidsbelasting van de geluidsbronnen wordt aangegeven met contouren. Dit zijn de contouren van:

  • 55, 60, 65, 70 en 75 dB Lden
  • 50, 55, 60, 65 en 70 dB Lnight

Extra informatie voor het actieplan geluid

Het actieplan geluid bevat een schatting van het effect van geplande maatregelen. Daarnaast bevat het een evaluatie van de uitvoering en de resultaten van het vorige actieplan. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een verschilkaart met de bestaande toestand als uitgangspunt. Voor deze verschilkaarten kan het kleurschema hieronder worden gebruikt. Dit kleurschema is uit de Handreiking Omgevingslawaai 2011.

KLEURCODE VOOR VERSCHILKAARTEN
Verschil in dB Kleur

Kleurcode in

rood, groen, blauw

< -6 green4 52, 124, 23
-6 tot -4 spring green1 94, 251, 110
-4 tot -2 pale green1 160, 252, 141
-2 tot -0,5 dark seagreen1 195, 253, 184
-0,5 tot +0,5 khaki1 255, 243, 208
+0,5 tot +2 light salmon 249, 150, 107
+2 tot +4 coral2 229, 91, 60
+4 tot +6 red 255, 0, 0
> +6 firebrick3 193, 27, 23

kleurenschema