Andere afleveren van brandstoffen (niet motorvoertuigen of schepen)

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "andere afleveren van vloeibare brandstoffen of gecomprimeerd aardgas (niet motorvoertuigen of schepen)". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

De activiteit betreft alleen de brandstoffen 'vloeibare brandstoffen' en gecomprimeerd aardgas. Enkele voorbeelden van niet-motorvoertuigen en motorvoertuigen, die niet zijn bestemd voor het wegverkeer zijn:

  • recreatievoertuigen, zoals quads, karts en racewagens
  • hijskranen
  • gemotoriseerde grasmaaiers
  • mobiele aggregaten

De voorschriften zijn niet van toepassing op het afleveren van


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving

Onder de Omgevingswet komen de voorschriften terug in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).


Vloeibare brandstof

Activiteitenbesluit, artikel 1.1

Vloeibare brandstof: Lichte olie, halfzware olie of gasolie als bedoeld in de artikelen 26 van de Wet op de accijns:

  • lichte olie (bijvoorbeeld benzine)
  • halfzware olie (bijvoorbeeld kerosine en petroleum)
  • gasolie (bijvoorbeeld diesel en huisbrandolie)